"מי שסיים טיפול אישי הוא הרבה יותר בריא, מי שסיים טיפול קבוצתי, הוא הרבה יותר בן אדם…" (באלינט)

מראשית קיומנו אנו משתייכים לקבוצות: משפחה, כתה, שכונה, עיר

הנחיית הקבוצה/הצוות מאפשר להגיע לשיפור משמעותי בביצוע המשימות. ההנחייה מתייחסת אל הקבוצה כמערכת של פרטים הפועלים במסגרת משותפת –תוך תקשורת ויחסי גומלין בין חבריה. למערכות היחסים המתקיימות בין חברי הקבוצה – חשיבות רבה להובלה ולהנעה של המטרות, הן האישיות והן הקבוצתיות.
הנחיית קבוצות נותנת מענה לצרכים קהילתיים וארגוניים רבים. כוחה של הקבוצה והשימוש בעבודה קבוצתית הולך וצובר תאוצה, אם כקבוצת למידה הנדרשת לפיתוח מיומנויות, כקבוצת חשיבה יצירתית, או כקבוצה העומדת בפניה משימה ארגונית. מקצוע הנחיית קבוצות מהווה אתגר בו המנחה נדרש להוביל את הקבוצה אם במישור העסקי ואם במישור החברתי/קהילתי אל עבר יעדיה.

 

"קבוצה מונחית היא צורת התארגנות חברתית בעלת מטרה מוגדרת, הכוללת חברי קבוצה ומנחה. יש הטוענים כי הבסיס להתארגנות בקבוצות הנחיה, הוא תחושת הניכור למול העוצמה הטכנולוגית המתפתחת ואבדן תחושת ההשתייכות, האופייניים למאה העשרים." (ויקיפדיה)

  • קבוצות מנהיגות
  • קבוצות העצמה חברתית
  • קבוצות תעסוקה
  • קבוצות לאמהות חד-הוריות
  • קבוצות בני נוער